Transmediamedia

Året drar igång med kurs på nya Dramatiska Institutet - framtidens underhållning i tidigt skede.
Kursen löper fram till sommaren och ser mycket lovande ut.


RSS 2.0